O Fundacji

Fundator

Rada Fundacji

Rada Fundacji reprezentuje Fundatora. Ma uprawnienia stanowiące i kontrolne określone w Statucie Fundacji.

  • Anna Lewandowska – Romanowska – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Andrzej Kisielewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
  • Violetta Humięcka – Sekretarz Rady Fundacji
  • Beata Krupińska – Członek Rady Fundacji
  • Małgorzata Tomaszewska – Członek Rady Fundacji