Znajdujesz się w: Strona główna

Fundator

Program stypendialny Fundacji

Program stypendialny Fundacji.

I edycję programu stypendialnego Fundacja ANWIL dla Włocławka  zainaugurowała w 2015 roku. Stypendia otrzymało 30 młodych włocławian.


Program stypendialny Fundacji ANWIL dla Włocławka wspiera zdolnych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem koniecznym otrzymania stypendium jest posiadanie średniej na poziomie 4,5 lub wyższej oraz posiadanie udokumentowanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych. Dodatkowe punkty można również zdobyć za zaangażowanie w działania społeczne – np. wolontariat lub aktywność w harcerstwie. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów gimnazjów – 200 zł.


O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają następujące warunki:
• są mieszkańcami Włocławka,
• osiągnęli średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,5 lub wyższą;
• legitymują się udokumentowanymi szczególny osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, kultury,
• w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki lub 20 lat – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki,
• angażują się w działania społeczne.

Regulamin

Lista stypendystów Fundacji ANWIL dla Włocławka

Szkoła gimnazjalna - stypendium w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. , miesięczna wysokość stypendium 200.- zł:

1. Wojciech Balcerkowski,
2. Adam Bruździński,
3. Dawid Bykowski,
4. Kornelia Gębicka,
5. Aleksandra Goździk,
6. Klaudia Kazimierska,
7. Natalia Kozińska,
8. Oliwia Kręcicka,
9. Aleksandra Lewandowska,
10. Zuzanna Malinowska,
11. Wojciech Nowakowski,
12. Laura Olach,
13. Julia Osińska,
14. Amelia Piechocka,
15. Adam Piętowski,
16. Nikola Piotrowska,
17. Zofia Rosół,
18. Nikola Świec,
19. Adam Woźniak,
20. Aleksandra Zagajewska.


Szkoła ponadgimnazjalna – stypendium w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., miesięczna wysokość stypendium 300.- zł:

1. Katarzyna Ciechanowska,
2. Julia Cieślak,
3. Natalia Cybulska,
4. Julia Czarniak,
5. Dariusz Dziwulski,
6. Maciej Hibner,
7. Julia Karbowska,
8. Daria Kazimierska,
9. Kamil Klonowski,
10. Patryk Kostuniak,
11. Dominika Lewandowska,
12. Martyna Nowacka,
13. Martyna Nowakowska,
14. Piotr Kamil Piotrowski,
15. Natalia Potocka,
16. Oliwia Szuman,
17. Dariusz Świątkowski,
18. Wiktoria Tomczak,
19. Maciej Walczykowski,
20. Zuzanna Wiśniewska

W terminie do 17 listopada 2016 r. prosimy o dostarczenie do Biura Fundacji oświadczenia, które jest niezbędne do podpisania umowy.

Oświadczenie