Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Władze fundacji

Rada Fundacji


Rada Fundacji reprezentuje Fundatora. Ma uprawnienia stanowiące i kontrolne określone w Statucie Fundacji.

 • Anna Lewandowska – Romanowska – Przewodniczący Rady Fundacji
 • Andrzej Kisielewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
 • Violetta Humięcka – Sekretarz Rady Fundacji
 • Beata Krupińska – Członek Rady Fundacji
 • Małgorzata Tomaszewska – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji


Małgorzata Kosińska – Prezes Zarządu Fundacji

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przemyśle ceramicznym i bankowości. W latach 2011-12 pracowała w Fundacji „Samotna Mama” we Włocławku, w tym na stanowisku dyrektora i wiceprezesa fundacji.

Agnieszka Mendelewska – Członek Zarządu Fundacji

Absolwentka magisterskich studiów menedżerskich na kierunku Zarządzanie i Marketing Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności Zarządzanie Finansami, a także studiów podyplomowych z zakresu Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła liczne kursy doskonalenia umiejętności menedżerskich. Przez całą karierę zawodową związana z ANWIL S.A. W latach 1995-1998 pracowała, jako samodzielny ekonomista i specjalista do spraw ekonomicznych w Kompleksie Nawozowym, w latach 1999-2010 pełniąc funkcję Kierownika Działu Ekonomicznego w Kompleksie Nawozowym. Od 2011 r. jest zatrudniona w Obszarze Kontrolingu pełniąc funkcję Głównego Specjalisty. W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zasiadała także w Radach Nadzorczych spółki CHEMEKO z Grupy ANWIL.

Julianna Wysocka - Członek Zarządu Fundacji
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta, działającym przy UMK w Toruniu. W 2013 r. wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Od 2014 r. zatrudniona jako Radca Prawny w ANWIL S.A.


Rada Programowa

Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji, w szczególności: opiniowanie dokumentów programowych Fundacji i sprawozdań merytorycznych Fundacji oraz przekładanie Zarządowi Fundacji i Radzie Fundacji propozycji działań programowych.

Rada Programowa I kadencji:

 • Krzysztof Wojdyło – Przewodniczący Rady Programowej
 • Jan Jabłoński – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
 • Bożena Cichocka – Sekretarz Rady Programowej
 • Piotr Czajkowski – Członek Rady Programowej
 • Wojciech Deskiewicz - Członek Rady Programowej
 • Iwona Kotuła - Członek Rady Programowej
 • Elżbieta Nowicka – Członek Rady Programowej
 • Marcin Piekarski - Członek Rady Programowej
 • Joanna Skiba – Członek Rady Programowej
 • Marian Szczepański – Członek Rady Programowej

13 czerwca 2016 r. Rada Fundacji ANWIL dla Włocławka powołała Radę Programową II kadencji w składzie:

 • Krzysztof Wojdyło -  Przewodniczący Rady Programowej
 • Bożena Cichocka - Członek Rady Programowej
 • Piotr Czajkowski - Członek Rady Programowej
 • Wojciech Deskiewicz - Członek Rady Programowej
 • Jan Jabłoński - Członek Rady Programowej
 • Iwona Kotuła - Członek Rady Programowej
 • Elżbieta Nowicka - Członek Rady Programowej
 • Joanna Skiba - Członek Rady Programowej
 • Marian Szczepański - Członek Rady Programowej