Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Sprawozdania z działalności

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL dla Włocławka za rok 2017:

Sprawozdanie merytoryczne 2017 r.
Sprawozdanie finansowe 2017 r.

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL dla Włocławka za rok 2016:

Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.
Sprawozdanie finansowe 2016 r.

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL dla Włocławka za rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne 2015 r.
Sprawozdanie finansowe 2015 r.

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe Fundacji ANWIL dla Włocławka za  rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.
Sprawozdanie finansowe 2014 r.