Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

PROGRAM STYPENDIALNY

Program stypendialny Fundacji ANWIL dla Włocławka, który  rozpoczęto w 2015 roku  wspierał zdolnych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  W dwóch edycjach stypendium otrzymało 70 młodych, zdolnych i zaangażowanych społecznie włocławian.

W roku szkolnym 2017/2018 program adresowany jest do uczniów drugich i trzecich klas dotychczasowego gimnazjum i uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu wsparcie ich uzdolnień i talentów.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, spełniający następujące warunki:

  • są mieszkańcami miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek,
  • osiągnęli średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,5 lub wyższą,
  •  legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, kultury,
  • w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o 3-letnim programie nauki lub 20 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o 4-letnim programie nauki,
  • angażują się w działania społeczne.

REGULAMIN

30 listopada 2017 r. w Centrum Kultury Browar B odbyła się uroczystość wręczenia aktów stypendialnych czterdziestu  stypendystom Fundacji.