Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

PROGRAM STYPENDIALNY

Program stypendialny "Primi inter pares"

Zapraszamy zdolną młodzież do konkursu stypendialnego, w ramach którego ufunduje w sumie 40 stypendiów uczniom VIII klas szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych z Włocławka oraz gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Termin nadsyłania wniosków upływa 20 września br. 

Szczegółowe zasady określa Regulamin.


Program stypendialny dla studentów

Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza program stypendialny dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek.

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania stypendiów określa Regulamin:


Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Program stypendialny Fundacji ANWIL dla Włocławka, którego pierwsza edycja ruszyła w 2015 roku, wspiera zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2018/2019 program adresowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu wsparcie ich uzdolnień i talentów.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, spełniający warunki, zawarte w Regulaminie.