Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

PROGRAM STYPENDIALNY

Program stypendialny Fundacji ANWIL dla Włocławka, którego pierwsza edycja ruszyła w 2015 roku, wspiera zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2018/2019 program adresowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu wsparcie ich uzdolnień i talentów.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, spełniający warunki, zawarte w Regulaminie.

Regulamin
Wniosek o przyznanie stypendium (PDF)
Wniosek o przyznanie stypendium (DOC)
Oświadczenie stypendysty
Wzór rozliczenia stypendium