Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Dane rejestrowe

Fundacja ANWIL dla Włocławka
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000511071
NIP 8883119978, REGON 341580513