Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

IV edycja konkursu grantowego

26.02.2018 r. Fundacja ogłosiła  IV edycję konkursu grantowego pt. "Działajmy razem i uczmy sie od siebie".

Konkurs ma na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową seniorów z dziećmi i młodzieżą i jest skierowany do osób po 50 roku życia oraz dzieci i młodzieży do lat 18. Realizowane projekty pozwolą na wymianę doświadczeń i zdobycie nowych umiejętności.

Budżet konkursu 290 000,00 zł, dofiansowanie projektu w postaci grantu w maksymalnie 30 000,00 zł.

Harmonogram konkursu:

  • 23.03.2018 r.  – ostateczny termin składania wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  • do 16.05.2018 r.  - ogłoszenie wyników konkursu.
  • 16.05.2018 r. – 28.02.2019 r. - termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków

Dokumenty:

Kryteria IV edycji konkursu

Wniosek IV edycja konkursu

Sprawozdanie bieżace IV edycja konkursu

Sprawozdanie koncowe IV edycja konkursu