Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

 • Ostatni dzień składania wniosków
  12-04-2021 Ostatni dzień składania wniosków Dzisiaj upływa termin zgłaszania inicjatyw w dwóch konkursach grantowych: "Wakacje z Fundacją" i "Budujemy Mosty". Podobnie jak w latach ubiegłych, zainteresowanie programami Fundacji jest bardzo duże, co świadczy nie tylko o potrzebie organizacji różnego rodzaju inicjatyw w lokalnym środowisku, ale przede wszystkim o aktywności działających w nim organizacji i społeczników. Czytaj więcej
 • Budujemy mosty 2021 - rusza nabór wniosków
  01-03-2021 Budujemy mosty 2021 - rusza nabór wniosków Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zaprasza do składnia wniosków na dofinasowanie inicjatyw społecznych w ramach programu grantowego "Budujemy mosty", którego celem jest wspieranie działań służących m.in. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwojowi świadomości obywatelskiej, wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością, a także zachowaniu dziedzictwa historycznego. Na granty w tegorocznej edycji programu Fundacja przeznaczy 300 tys. zł. Czytaj więcej
 • Ćwierć miliona złotych na wakacyjne projekty od Fundacji
  01-03-2021 Ćwierć miliona złotych na wakacyjne projekty od Fundacji Rusza szósta już edycja programu "Wakacje z Fundacją", którego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w organizacji atrakcyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Na ten cel Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przeznaczy w tym roku 250 tys. złotych. Organizacje spełniające kryteria konkursu mają szanse otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20 tys. złotych. Wnioski przyjmowane będą do 12 kwietnia. Czytaj więcej
 • Jak gra na rurkach pomaga w nauce matematyki
  24-02-2021 Jak gra na rurkach pomaga w nauce matematyki Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ” zostało beneficjentem Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Organizacja zdobyła grant w wysokości 20 tys. złotych na autorski projekt pod nazwą „Myślę, działam, kombinuję - w naukach ścisłych się odnajduję” w ramach piątej edycji programu "Uczę się z ANWILEM". Czytaj więcej
 • Liga TEnisa AMatorskiego - ruszają zapisy
  23-02-2021 Liga TEnisa AMatorskiego - ruszają zapisy Stowarzyszenie Miłośników Tenisa we Włocławku zostało jednym z 20 beneficjentów Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA w ramach programu "Wybieram sport - skreślam nudę". Dzięki wsparciu Fundacji, zorganizuje tegoroczną edycję Ligi TEnisa AMatorskiego. Mimo, że rozgrywki rozpoczną się w maju, to już dziś można zgłaszać swój udział w projekcie. Czytaj więcej
 • Możesz wesprzeć naszą Fundację
  23-02-2021 Możesz wesprzeć naszą Fundację Podobnie jak w latach poprzednich, podatnicy mający możliwość przekazania 1 procenta swojego podatku z deklaracji rocznej PIT, mogą wesprzeć Fundację ANWIL DLA WŁOCŁAWKA, która jest organizacją pożytku publicznego. Czytaj więcej
 • Pięciu zdolnych studentów otrzyma stypendia
  18-12-2020 Pięciu zdolnych studentów otrzyma stypendia W trzeciej edycji programu "Młodzi z ANWILEM" Fundacja przyznała roczne stypendia pięciu studentów. Warunkiem otrzymania stypendium były nie tylko bardzo dobre wyniki, dodatkowo punktowane był również udział w badaniach, liczba publikacji naukowych, udział w wymianach międzynarodowych oraz działalność społeczna. Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7

Kalendarz wydarzeń

Najbliższe wydarzenia

Program stypendialny
Wspieramy zdolnych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Konkursy grantowe
W konkursach grantowych mogą brać udział organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
"Uczę się z ANWILEM"
Popularyzujemy nauki ścisłe z chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi.

Wypełnij pola aby otrzymać przypomnienie o wydarzeniu