Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

 • 5 grudnia biuro Fundacji będzie nieczynne
  04-12-2018 5 grudnia biuro Fundacji będzie nieczynne Uprzejmie informujemy, że 5 grudnia 2018 r. biuro Fundacji będzie nieczynne. Czytaj więcej
 • Fundacja ANWIL dla Włocławka nagrodziła 40 prymusów
  29-11-2018 Fundacja ANWIL dla Włocławka nagrodziła 40 prymusów Dziesięciu trzecioklasistów z gimnazjów oraz trzydziestu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i okolicznych gmin otrzymało stypendia fundacji korporacyjnej ANWILU. Czytaj więcej
 • "ANWIL Pomaga" – III edycja
  20-11-2018 "ANWIL Pomaga" – III edycja Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza konkurs w zakresie wolontariatu pracowniczego „ANWIL Pomaga” – III edycja. Czytaj więcej
 • Uczę się z ANWILEM III edycja
  20-11-2018 Uczę się z ANWILEM III edycja Fundacja "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłasza III edycję konkursu edukacyjnego „Uczę się z ANWILEM”. Czytaj więcej
 • Stypendia „Primi inter Pares” przyznane
  20-11-2018 Stypendia „Primi inter Pares” przyznane Działając na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów uczniom zamieszkałym w mieście Włocławek, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w roku szkolnym 2018/2019 oraz uwzględniając rekomendacje Komisji Stypendialnej, Zarząd Fundacji ”ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” z siedzibą we Włocławku przyznaje stypendia następującym osobom Czytaj więcej
 • Turniej gęsinowy
  16-11-2018 Turniej gęsinowy Fundacja Caietanus oraz Zespół Szkół nr 3 we Włocławku zapraszają na międzyszkolny konkurs kulinarny nawiązujący do tradycji Święta Niepodległości 11 listopada. „Turniej gęsinowy - Gęsina na Św. Marcina" jest organizowany w ramach projektu pt. „Święto Niepodległości a tradycje kujawskie”. Na realizację projektu organizatorzy dostali grant w IV Konkursie Grantowym Fundacji ANWIL dla Włocławka. Czytaj więcej
 • W SP 19 łączą pokolenia
  12-10-2018 W SP 19 łączą pokolenia W ramach projektu "Łączymy pokolenia", który jest finansowany z grantu Fundacji ANWIL DLA Włocławka”, Szkoła Podstawowa nr 19 zorganizowała cały szereg różnych przedsięwzięć mających na celu integrację międzypokoleniową, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych w różnych obszarach aktywności, a także pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej. Również na październik i listopad organizatorzy zaplanowali wiele ciekawych wydarzeń. Czytaj więcej
 • Primi inter pares
  08-10-2018 Primi inter pares Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego na rok szkolny 2018/2019. Jest to już czwarta edycja programu przeznaczonego dla najzdolniejszych uczniów zamieszkałych we Włocławku, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczających do szkół na terenie wymienionych gmin. Czytaj więcej
 • ANWIL zapewnił atrakcje wakacyjne 1000 uczniów
  14-09-2018 ANWIL zapewnił atrakcje wakacyjne 1000 uczniów 13 projektów aktywizujących dla dzieci i młodzieży oraz 1027 uczestników to bilans zakończonych właśnie wakacji na terenie Włocławka i okolicznych gmin. Atrakcje najmłodszym spędzającym lato w miejscu swojego zamieszkania zapewniły lokalne organizacje pozarządowe, które zorganizowały dla nich półkolonie. Ich hasłem przewodnim były „Wakacje z przygodą”. Fundatorem bogatej oferty zajęć była już tradycyjnie Fundacja ANWIL dla Włocławka. Czytaj więcej
 • Dobre praktyki Fundacji
  13-07-2018 Dobre praktyki Fundacji Zarząd Fundacji ANWIL dla Włocławka wprowadził zakaz przyjmowania lub dokonywania przez Fundację ANWIL dla Włocławka wpłat gotówkowych o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 EURO, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Czytaj więcej
 • Nowy adres e-mail Fundacji
  03-07-2018 Nowy adres e-mail Fundacji Fundacja ANWIL dla Włocławka ma nowy, prostszy i łatwiejszy do zapamiętania adres e-mail. Zapraszamy zatem do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: fundacja@anwil.pl Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kalendarz wydarzeń

Najblizsze wydarzenia

Program stypendialny
Wspieramy zdolnych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Konkursy grantowe
W konkursach grantowych mogą brać udział organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
"Uczę się z ANWILEM"
Popularyzujemy nauki ścisłe z chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi.

Wypełnij pola aby otrzymać przypomnienie o wydarzeniu